Agency - Start Bootstrap Theme

1.SAE m-BAJA 2018S.No NAME S.No NAME
1 Alok Tripathy 2 Mohit Shah
3 Devi Prasad Mishra 4 Ankita Tripathy
5 Rupak Mohapatra 6 Ashirbad Das
7 Anwesh Abhijit Padhi 8 Chinmay Dutta
9 Sovan Sarthak Giri 10 Akash Rai
11 Prasad Das 12 Manoranjan Mahali
13 Nikita Sahoo 14 Satyajeet Patnayak
15 Sanjay Reddy 16 Swapnil Kumar Sahoo
17 Subrajit Samantasinghar 18 Kanhu
19 Ankita Dash 20 Akansha Jena
21 Lekha Mohanty 22 P Manoj
23 Susil Kumar Gouda 24 Luvleen Panda
25 Pruthivi Raj 26 Shriram Krishna
27 Anshuman Nayak