Team | SAE m-Baja 2017

1.SAE m-BAJA 2017S.No NAME S.No NAME
1 Ram Manas(Captain) 2 Shatam Patri(Vice Captain)
3 Pallavi Saha 4 Sandeep Senapati
5 Swatantra Swaviman 6 Goutam Behera
7 Shubham Pati 8 Debasis Bera
9 Suman Ranjan Chand 10 Sovan Nayak
11 Sohan Sahoo 12 Satrujit Mohapatra
13 Milon Ku Behera 14 Sourabh Panda
15 Sambeet Moharana 16 Amrita Chakravorty
17 M S Sanghamitra 18 Shivananda Pradhan
19 Ritwik Tripathy 20 Sudhanshu S Sahu
21 Ashapurna Biswal 22 Devi Mishra
23 Devdatta Mishra 24 Manas Ranjan Rath
25 Mohit Shah 26 Ankita Tripathy