1.Enduro Student India(ESI) 2018S.No NAME S.No NAME
1 Alok Tripathy(Captain) 2 Mohit Shah(Vice-Captain)
3 Devdatta Mishra(Driver) 4 Devi Mishra
5 Ankita Tripathy 6 Rupak Mohapatra
7 Rahul Das 8 Ashirbad Das
9 Anwesh Abhijit Padhi 10 Sovan Sarthak Giri
11 Dattatreya Darshan Singh 12 Lekha Mohanty
13 Akash Kumar Singh 14 Arnab Akash Singh
15 Anurag Nayak 16 Karan Rohidas
17 Gayantika Dongraj 18 Akanksha Jena
19 P Manoj Kumar 20 Anshuman Debata
21 Ram Chandan Murmu 22 Akash Rai
23 Ankita Swain 24 Bikash Acharya
25 Ankita Dash 26 Luvleen Panda
27 Sudipta Mohapatra 28 Pruthivi Raj
29 Aman Prasad 30 Shaswati Parida
31 Shwetaleena Mohanty 32 Swagat Sahu
33 TND Tulsi 34 Shriram Krishna
35 Debaraj Rout